آخرین مهلت ثبت نام کلاس آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

به نام خدا

 روزهای پنج شنبه تا شنبه (۳۱- ۲۹ مرداد) کلاس آیین دادرسی مدنی آقای دکتر محمد مهدی توکلی در موسسه برگزار خواهد شد. لذا علاقمندان حداکثر تا عصر چهارشنبه ۲۸ مرداد می توانند به صورت حضوری به موسسه به نشانی مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشجوی ششم، پلاک ۱۵ مراجعه یا با شماره تلفن های ما ۳۸۶۹۰۳۸۳- ۰۵۱ و ۷۵۱۸۲۷۲- ۰۹۱۹ تماس حاصل فرمایند.

طرح نوین شعبه مشهد