بررسی تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری

گروه آیین دادرسی کیفری 9d73da56a4b30aa8616f0259c1515aa5
قیمت ۲۳۵,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید” دانلود دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)