برگزاری آزمون های آزمایشی وکالت و سردفتری

این هفته آزمون های آزمایشی وکالت و سردفتری اسنادرسمی همچون گذشته در نمایندگی های موسسه طرح نوین اندیشه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است آزمون ها به صورت اینترنتی نیز برگزار می گردد.