بسته جمع بندی وکالت

نام بسته جمع بندی وکالت 627039984a1d91e24b293a6606961098
مولف گروه اساتید طرح نوین
قیمت ۸۵۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه مختصر وکالت در امضا

خلاصه و نکات کلیدی بسته جمع بندی وکالـت

نکات مهم حقوق جـزا

 •  نکته ۱-  قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم ومجازات حدود ،قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و  تربیتی ، شرایط و موانع مسئولین کیفری و قواعد حاکم بر آنهاست .
 •  نکته ۲- هر رقتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .
 • نکته ۳- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب  قانون ترتیب دیگری مقرر شده  باشد . (اصل سرزمینی بودن )
 • نکته ۴- هرگاه قسمتی از جرم با نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است .
 • نکته ۵- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری :

 ۱-مصونیت سیاسی مامورین سیاسی

۲- جرایم واقع شده در کشتی های جنگی

 ۳- جرایم واقع شده هواپیما

 نکات مهم آیین دادرسی کیفری

 • نکته ۱- در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اصل بی طرفی مقام قضایی و اصل تسریع در فرایند رسیدگی تصریح شده است .
 • نکته ۲- در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و اصل تساوی افراد در برابر قانون صراحتا پیش بینی شده است .
 • نکته ۳- متهم باید  در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در ق.آ. د. ک بهره مند شود .
 • نکته ۴- متهم بزه دیده شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود .
 • نکته ۵- همه جرایم دارای جنبه الهی می باشند .
 • نکته ۶- جرایم قابل گذشت ،جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ،منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است .

نکات مهم آیین دادرسی مدنی

 • نکته ۱- قوانین سازمان قضاوتی ،شامل بخشی از قوانین دادرسی مدنی است که به بررسی تشکیلات دادرسی مدنی و شناسایی مراجع قضایی و سلسله مراتب آنها و …….. می پردازد و عطف به ماسبق می­شود.
 • نکته ۲- منظور از نوع مراجع همان درجه ­ی عالی نسبت به درجه پایین تر است .
 • نکته ۳- اقامتگاه اشخاص حقیقی ،مرکز مهم امور شخصی است ولی در اشخاص حقوقی ،مرکز اصلی شرکت ،اقامتگاه شرکت محسوب می گردد .
 • نکته ۴- هرگاه دعوای مطالبه­ی وجه ،مربوط به مال غیر منقول باشد و منشاء مطالبات خواهان ناشی از عقد باشد همیشه دادگاه صالح ،دادگاه محل اقامت خوانده است .
 • نکته ۵- منظور از صنف مراجع این است که مرجع ،قضایی است یا اداری ؟

 

نکات مهم حقوق تجارت

نکته ۱-تجار بر دو قسم هستند : تاجر حقیقی و تاجر حقوقی (شرکتها و موسسات )

نکته ۲- قایم مقام تجاری و قیم یا ولی که به نیات و نمایندگی از دیگری عمل تجاری انجام می دهند تاجر شناخته نمی شوند چون به حساب خودشان نیست .

نکته ۳- تاجر می تواند شخصا یا توسط قایم مقام خود فعالیت کند . موقعیت قایم مقام در مقابل آمر مانند موقعیت وکیل در مقابل موکل است .

نکته ۴- نام شرکت تجاری : اصولا عنوان یا عبارت سه سیلابی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می کنند مانند شرکت دیده گستران فردا.

نکته ۵- ثبت علامت های تجاری متعدد از سوی یک شخص منع قانونی ندارد اما هیچ کس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خوداختیار کند.

 

گزیده مواد مهم قانون مجازات اسلامی

 • ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم مو مجازاتهای حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات ،اقدامات تامینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم برآنها است .
 • ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شد است جرم محسوب می­شود .
 • ماده ۳-قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران نمرتکب جرم شود اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
 • ماده ۴- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند مسبب ضامن است.
 •  ماده ۵-دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل ،نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن می باشد .

گزیده مواد مهم قانون آیین دادرسی مدنی

 • ماده ۱- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص و یا اشخاصی ذی نفع یا وکیل یا قایم قام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد .
 • ماده ۲- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
 • ماده ۳-اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده  طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند .
 • ماده ۴- چیزی که درازای سهام غیر نقدی تعهد شده تماما باید تحویل شود .
 •  ماده ۵- تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است . درصورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهد بود .