بسته کامل آموزشی تجارت بین الملل

4091b88dd0c1aea16193af3a13a18754

نام   :   بسته کامل آموزشی تجارت بین الملل

مولف   :   گروه اساتید


قیمت   :   ۲۳۰۰۰۰۰ ریال

دانلود جزوه تغییرات،رویکردها و نوآوریهای لایحه قانون تجارت