دانلود جزوه مدنی دکتر شهبازی (کامل) مدنی ۱ الی ۸

توضیحات تکمیلی:
طبق توصیه های دکتر محمد حسین شهبازی این جزوه را به همراه کتاب قانون مدنی در نظم دکتر کاتوزیان و کتاب تست مدنی دکتر شهبازی باید خواند. ترتیب تمام مطالب در هر سه منبع یکی است پس شما می توانید ابتدا به سراغ جزوه رفته مبحثی را بخوانید. سپس مواد مربوط به همان مبحث را از کتاب مدنی در نظم بخوانید و در نهایت تست های مرتبط را از کتاب تست دکتر شهبازی حل نمائید. ابتکاری که در این جزوه انجام شده این است که پس از اینکه استاد به ماده ای اشاره نموده فوراً متن ماده در داخل کادر مستطیلی آورده شده است

تعداد صفحات ۴۰۴

15,000 تومان اطلاعات بیشتر

آخرین ورودی ها

  • جزوه مدنی ۵ دکتر شهبازی
  • جزوه مدنی ۳ دکتر شهبازی
  • جزوه حقوق مدنی ۵ دکتر شهبازی
  • جزوه حقوق خانواده شهبازی
  • جزوه مدنی ۲ دکتر شهبازی
  • جزوه مدنی سه دکتر شهبازی
  • جزوه مدنی ۵ شهبازی
  • دانلود جزوه مدنی ۵ دکتر شهبازی
  • دانلود جزوه مدنی ۵ شهبازی