قرارداد خدمات رایانه‌ای

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

قرارداد خدمات رایانه‌ای

 

  • کارفرما :  ……………………….

 

  • مجری : ………………………….

 

  • موضوع  : طراحی و اجرای پایگاه اینترنتی —–

 

  • کد پروژه   :

10,000 تومان خرید