قرارداد طرح و ساخت (.E.P.C)

(قرارداد طرح و ساخت)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

EPC عنوان روشی است روزآمد و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران . مطابق این روش که مورد استفاده بسیاری از کشورهای موفق در اجرای پروژه های زیربنایی قرار گرفته است , مسئولیت کل پروژه مشتمل بر عملیات مهندسی , خرید و اجرا به طور کامل به یک پیمانکار بزرگ محول می شود .

۱) اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC

(Engineering , Procurement , Construction) مخصوصاً در سال های اخیر مورد توجه جدی کارفرمایان دولتی قرار …

دانلود قرارداد طرح و ساخت (.E.P.C)