قرارداد مشاوره

(قرارداد مشاوره)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین…………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام…………… با نمایندگی …………… ( قائم مقام مدیر) به نشانی شیراز , کیلومتر …………… که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف…

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید

آخرین ورودی ها

  • قرارداد مشاوره ساعتی