نمونه قرارداد اجاره خودرو

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………….  به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی …………… ( مدیریت ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف آقای …………….. شخص حقیقی …………………….. ……….. به آدرس  ……….. که منبعد در این قرارداد موجر  نامیده می شود به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده ۱) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی به واحدهای حفاظت و بازرسی کارخانه توسط یک دستگاه لندرور , یک هفته از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۹ شب و یک هفته از ساعت ۱۹ شب لغایت ۷ صبح روز بعد .

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید