نکات طلایی حقوق تجارت

کتاب نکات طلایی حقوق تجارت مشتمل بر خلاصه ای از نکات مهم حقوق تجارت می باشد که از دیدگاه مولف یادگیری آنها برای تمامی آزمون های حقوقی ضروری می باشد . از ویژگیهای بارز این کتاب می توان به :

الف – سادگی و روانی نکاتی که یادگیری آنها دشوار می نماید

ب – نگارش نکات بسیار ضروری و مهمی که برای آزمون ها ضروری می باشد

ج – سهل الفهم بودن نکات به طوری که یک دانشجو می تواند با مطالعه این کتاب به سطح علمی قابل قبولی برای شرکت در آزمون های حقوقی دست یابد

گروه حقوق تجارت f900e607e1f59637b629541776d3b846
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه تغییرات،رویکردها و نوآوریهای لایحه قانون تجارت دانلود جزوه درسی مقدمه علم حقوق (بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان)