آزمون ارشد حقوق

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۱۳۹۵

test_2

گرایش حقوق خصوصی دوره: اول شروع: نیمه دوم تیر ماه کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان) ۱۰۲۶ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۲۷ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۲۸ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۳۱ متون حقوقی خانم دکتر ضرابی – خانم دکتر زمانخانی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۳۲ متون فقه آقای ...

Read More »