کتاب ها و بسته های آموزشی

بسته جمع بندی وکالت

cf89c71ce9924f74cfc4823215c95fb0

محتوای بسته ی جمع بندی وکالت بسته ی جمع بندی ، از سه فصل اصلی تشکیل می گردد . ۱-نکات مهم و کلیدی حدود ۶۰۰۰ نکته مهم و کلیدی که توسط گروه مؤلفین (اساتید و همکاران مؤسسه ( تألیف و جمع آوری شده است . در واقع ، این نکات خلاصه یادداشت ها و خلاصه نویسی هایی است که  از ...

Read More »

جزوه متون فقه دکتر فدایی

409e5d4a9846697720e1df76791e9b8e

کتاب متون فقه در برگیرنده ۵۱۵ نکته طلایی از کتاب تحریرالروضه مرحوم شهید ثانی است . چاپ چهارم این کتاب نشان از استقبال دانشجویان کنکور متون فقه و کاربردی بودن مفاهیم مطروحه است . مباحث ذکر شده در این کتاب خلاصه ای مفید از کتب اصلی است که به گونه ای دقیق انتخاب شده و این مطالب یا تا بحال ...

Read More »

کتاب طلایی متون حقوقی

ac1ac3d09b79e632c844fc420ddabbeb

این کتاب مجموعه ای از آزمونهای متون حقوقی سالهای گذشته است که در چهار بخش : حقوق قراردادها ، حقوقی جزا ، حقوق بین الملل و حقوق عمومی سوالات متون حقوقی سالهای گذشته را مطرح می کند و در انتها پاسخنامه تشریحی آن نیز آورده شده است . ویژگی اصلی این کتاب طبقه بندی موضوعی آن است که به درک ...

Read More »

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی

3bf2ef8788346851ababf198598920c0

کتاب مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی با نگرشی جامع و روزآمد شامل آن دسته از قوانینی است که در آزمونهای حقوق اداری و استخدامی حائز اهمیت می باشد . در این مجموعه به تفکیک قوانین تست های مطروحه در ادوار گذشته کنکور نیز در ذیل ماده قانونی ذکر شده که به فهم عمیقتر مواد قانونی کمک شایانی ...

Read More »

کلید متون حقوقی

6548697afdf3f49450433743f89b1d84

این کتاب شامل نکات مهم آزمونهای متون حقوقی بر اساس فهرست الفبایی ، واژه نامه و مترادف لغات می باشد  گروه متون حقوقی قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال  

Read More »