کتاب ها و بسته های آموزشی

قوانین و مقررات راجع به وکالت

a5bc2b2d7d80ed4113c100e3fd2b2e01

این مجموعه ارزنده دربرگیرنده تمامی قوانین و مقررات کاربردی ویژه آزمون وکالت می باشد . یکی از دغدغه های اساسی دانشجویان شرکت کننده در آزمون وکالت پراکندگی منابع قانونی فرعی و عدم دسترسی به تغییرات اعمال شده دراین قوانین حاشیه ای است . این کتاب با این رویکرد به این امر به گونه ای تدوین شده است که عملاً تمامی داوطلبان آزمون وکالت نیازمند آن ...

Read More »

نکات طلایی حقوق مدنی

bb9646e163b0b9ab803a1f87e873f12b

کتاب نکات طلایی حقوق مدنی مشتمل بر نکاتی است که حاصل کنکاش و پژوهش در کتب مرجع و شامل نکاتی است که معمولاً از دید دانشجو در مطالعه پنهان می ماند دانشجو با مطالعه این کتاب که مکمل خوبی برای خودآموزهای موسسه می باشد تا حد زیادی می تواند بر مباحث حقوق مدنی تسلط یابد گروه حقوق مدنی قیمت ۱۰۵,۰۰۰ ...

Read More »

کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی

dffa7758b79541d4e770825ab6cd529e

گروه فلش کارت قیمت ۱۱۰,۰۰۰ ریال خلاصه و نکات کلیـدی نگاهی به آیین دادرسی مدنی تعریف دعوای مدنـی (حقوقی) دعوای حقوقی عبارتست از ادعای حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده است و در مرجع قضایی مطرح گردیده باشد. تقسیم دعاوی حقوقی دعاوی حقوقی مالی دعاوی حقوقی غیر مالی مصادیق دعوای مالی ۱- دعوای مطالبه وجه نقد ۲- دعوای ...

Read More »