قراردادهای جعاله

قرارداد جعاله

قرارداد

(قرارداد جعاله) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: مورد جعاله : رنگ آمیزی و نقاشی یک باب ساختمان مسکونی ده طبقه که هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زیرزمین و پارکینگ(مشخصات فنی آن از حیث عرض و طول و ابعاد دیوارها و سقف ها و درب ها و پنجره ها و دستگویی ها و حمام ها ...

Read More »

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد

(قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: جهت اعطای تسهیلات به منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه/آپارتمان ملکی خود در قالب عقد-جعاله که مورد قبول بانک قرار گرفته است تحت شرایط زیر بین: الف- بانک ……………….. سرپرستی منطقه/اداره/ ………………… مقیم …………………….. به سمت عامل به نمایندگی آقای  ……………… که ذیلا بانک نامیده می ...

Read More »