قراردادهای صنعتی

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

قرارداد

(شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به ...

Read More »

قرارداد تولید قطعه

قرارداد

(قرارداد تولید قطعه) ********** بخشی از نمونه متن قرار داد: این قرارداد بین شرکت ……………….. به نشانی : …………………………………………و شماره تلفن ……………… به نمایندگی آقایان ……………………. به سمت رئیس هیئت مدیره  و …………………………. به سمت ……………. که در این قرارداد اختصاراً تولید کننده  نامیده میشود از یک طرف و آقای …………….به نشانی : ……………………و شماره تلفن ………………..که اختصاراً در این ...

Read More »