آرشیو برچسب : جزوات آموزشی موسسه حقوقی نوین

کتب همراه ۱و۲ آیین دادرسی مدنی

48cb4ddabcd0a78020c33e7392f3e886

این مجموعه شامل تستهای طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی می باشد و دانشجویان محترم را جهت آزمونهای حقوقی آماده می کند گروه آیین دادرسی مدنی قیمت ۹۸,۰۰۰ ریال

Read More »

مجموعه آزمونهای حقوق عمومی

876e768ff49fe6bb0b27ff14522a3762

این مجموعه شامل تستهای کارشناسی ارشد حقوق عمومی بین سالهای ۷۶ تا ۹۱ سراسری و آزاد با پاسخ کاملا تشریحی می باشد گروه حقوق عمومی قیمت ۳۰۰۰۰۰ ریال

Read More »

فرهنگ فارسی عربی

a0cd815a7b1b5ce1b6864f67453c

کتاب فرهنگ فارسی عربی با قریب به ۰۰۰/۲۰۰ لغت گنجینه ای ارزشمند برای محققین گرایشهای حقوقی و فقه و مبانی حقوق است .از کاربردهای این کتاب روش مقابله ای لغات است که مترادف فارسی و عربی به گونه ای منحصر بفرد فراهم کرده است گروه تخصصی حقوق قیمت ۳۴۰,۰۰۰ ریال

Read More »