آرشیو برچسب : دوره آمادگی آزمون وکالت

دوره آمادگی آزمون وکالت ۹۴

answer-sheet

دوره: اول شروع: نیمه دوم تیرماه کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان) ۱۰۰۱ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۲ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۳ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۴ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۵ آیین دادرسی کیفی آقای دکتر هوشیار ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۰۶ اصول فقه آقای ...

Read More »

دوره آمادگی آزمون وکالت آمادگی آزمون سردفتری – آمادگی آزمون قضاوت – آمادگی کنکور کارشناسی ارشد حقوق – آمادگی کنکور کارشناسی حقوق – مشهد کلاس آمادگی آزمون وکالت در مشهد

دوره آمادگی آزمون وکالت – آمادگی آزمون سردفتری – آمادگی آزمون قضاوت – آمادگی کنکور کارشناسی ارشد حقوق – آمادگی کنکور کارشناسی حقوق – مشهد کلاس آمادگی آزمون وکالت در مشهد شرایط آزمون وکالت کلاس آمادگی آزمون وکالت در مشهد کنکور آزمون کارشناسی ارشد حقوق آمادگی برای آزمون قضاوت آمادگی برای آزمون قضاوت موسسه طرح نوین شرایط آزمون وکالت شرایط ...

Read More »