آرشیو برچسب : نمونه قرارداد فناوری اطلاعات

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی این قرارداد مابین شرکت  ……………… که دراین قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقا / خانم ……………………………و به آدرس قانونی …………………………………………………….از یک طرف و شرکت  ………………………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود ، به شماره ثبت ………………..  به نمایندگی آقا ...

Read More »

قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:   به نام خدا تاریخ: شماره: قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه   این قرارداد در تاریخ …………….. فیمابین شرکت ……………….) ثبت شده به شماره ……………… به مدیریت و نمایندگی آقای ……………… به نشانی ……………………… که از این پس «……….» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ……………………… ، ثبت شده ...

Read More »

قرارداد خدمات رایانه‌ای

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: قرارداد خدمات رایانه‌ای   کارفرما :  ……………………….   مجری : ………………………….   موضوع  : طراحی و اجرای پایگاه اینترنتی —–   کد پروژه   :

Read More »

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:               بسمه تعالی قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی این قرارداد ما بین شرکت ………………(سهامی خاص) به شماره ثبت ………………. به نمایندگی ……………..  با سمت ………….. به نشانی……………………………………………………  به شماره  تلفن: …………………. و فاکس: …………………….  به عنوان طرف اول و فروشگاه اینترنتی ……………………. به مدیریت: ………….. ……..مدرک: ………………. –   نام پدر: ………………….. – ...

Read More »

قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

قرارداد

  بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: بسمه تعالی   قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان   بمنظور توسعه خدمات تحت شبکه و گسترش فعالیتهای الکترونیکی در بین سازمانها و ادارات دولتی و تحقق اهداف دولت الکترونیک این قرارداد بین شرکت ……………….. به مدیریت آقای ……………… و ……………………………………. به نمایندگی ………………………………  که در این قرارداد مشترک  نامیده ...

Read More »

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless

قرارداد

                                                                                                                                                شماره :                                                                                                                                                 تاریخ : با نام خدا قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم – Wireless مقدمه : این قرارداد در تاریخ        تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت   ……………..  به مدیریت ……….. که از این پس ………. نامیده میشود از یک طرف و شرکت             به شماره ثبت           و کد اقتصادی:         به آدرس:                  به مدیریت                     که منبعد در ...

Read More »

قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless)

قرارداد

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید: بنام خدا تاریخ: ۲۹/۰۱/۸۷ شماره:………… قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless) این قرارداد فی ما بین ………..که در این قرارداد اپراتور نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………….  به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمایندگی ………….. که در این قرارداد مشترک نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد ...

Read More »