آرشیو برچسب : کتاب حقوق بین الملل عمومی

نگاهی به آیین دادرسی مدنی استاد نوبخت

4769e40e66ca69b7dee76b181032a6c4

گروه دادرسی مدنی قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ریال در این کتاب می خوانید مقدمه آ.د.م باب اول – در صلاحیت دادگاهها باب دوم – وکالت در دعاوی باب سوم – دادرسی نخستین باب چهارم-تجدیدنظر باب پنجم -فرجام خواهی باب ششم – مواعد باب هفتم-داوری باب هشتم-هزینه دادرسی و اعسار باب نهم-مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد سایر مقررات

Read More »

خودآموز و راهنمای حقوق اساسی

67fe0866e4b25b677a09bcc36bc8cb65

کتاب خودآموز حقوق اساسی تلفیقی از حقوق اساسی ۱و۲ می باشد و به گونه ای تالیف شده است که مباحث اصلی کنکوری و ناگفته های این درس مورد توجه واقع شده است .انتظار می رود با مطالعه این کتاب و متن قانون اساسی داوطلبان محترم بی نیاز از سایر منابع گردند گروه حقوق اساسی قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال آخرین ورودی هادانلود ...

Read More »

نکات طلایی آیین دادرسی مدنی

3c51919a02a79ea3458fdd6314b07c85

نکات طلایی آیین دادرسی مدنی شامل همه نکات و ظرائف درس مذکور می باشد که سعی شده منابع اصلی این درس را چه از لحاظ قانون و چه منابع آزمونهای تخصصی حقوق شامل گردد.کتاب حاضر طی ساعتها وقت و مطالعه منابع مختلف تهیه گردیده .رویکرد اصلی این کتاب نکات تک خطی و کاربردی درس آیین دادرسی مدنی است.از آنجائیکه آ.د.مدنی ...

Read More »