آرشیو برچسب : کتاب داوطلبان ارشد حقوق

بسته جمع بندی وکالت

cf89c71ce9924f74cfc4823215c95fb0

محتوای بسته ی جمع بندی وکالت بسته ی جمع بندی ، از سه فصل اصلی تشکیل می گردد . ۱-نکات مهم و کلیدی حدود ۶۰۰۰ نکته مهم و کلیدی که توسط گروه مؤلفین (اساتید و همکاران مؤسسه ( تألیف و جمع آوری شده است . در واقع ، این نکات خلاصه یادداشت ها و خلاصه نویسی هایی است که  از ...

Read More »

کتاب طلایی متون حقوقی

ac1ac3d09b79e632c844fc420ddabbeb

این کتاب مجموعه ای از آزمونهای متون حقوقی سالهای گذشته است که در چهار بخش : حقوق قراردادها ، حقوقی جزا ، حقوق بین الملل و حقوق عمومی سوالات متون حقوقی سالهای گذشته را مطرح می کند و در انتها پاسخنامه تشریحی آن نیز آورده شده است . ویژگی اصلی این کتاب طبقه بندی موضوعی آن است که به درک ...

Read More »

کلید متون حقوقی

6548697afdf3f49450433743f89b1d84

این کتاب شامل نکات مهم آزمونهای متون حقوقی بر اساس فهرست الفبایی ، واژه نامه و مترادف لغات می باشد  گروه متون حقوقی قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال  

Read More »

حقوق قراردادها (Contract Law)

4974eaead4720c9d0b0998f726eba8a0

این کتاب ارزشمند حاوی مبانی و ویژگیهای حقوق قراردادها ، اصول حاکم بر انعقاد قرارداد ، عوامل ایجاد عیب در قرارداد و سایر مباحث اصلی در زمینه قراردادها می باشد . این کتاب قابل استفاده در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای آزاد و سراسری برای کلیه گرایشهای حقوقی می باشد جامعیت متن و ترجمه سلیس کتاب از جمله تمایزهای ...

Read More »

بسته جامع وکالت(جدید)

c362b892823abcd6b714d5ba39a8ba0b

بسته جامع وکالت در یک جلد تدوین شده است که مشتمل بر نکات مهم هر درس و تاکید بر قوانین و مقررات فرعی و آراء وحدت رویه مهم می باشد . بسته جامع به نوعی مکمل بسته طلایی است که با مطالعه قوانین و آراء وحدت رویه داوطلب منبع کمک آموزشی ارزشمندی را دراختیار خواهد داشت بسته جامع وکالت شامل ...

Read More »